I våras damp en intressant lapp ner i min brevlåda, GEAB skulle starta upp ett nytt projekt för att ta fram framtidens elnät och sökte nu testkunder. Kravet som jag förstod det var att man skulle vara kund hos GEAB och ha valt en rörligt pris på abonnemanget.

Projektet går under namnet ”Smart Grid Gotland” och tanken var bland annat att man som elkund skulle få bättre verktyg för att övervaka sin elförbrukning men även kunna välja att ”släcka ner” delar av sin elkonsumtion under de dyra höglast timmarna och istället välja att använda el under de mer billigare timmarna på dygnet. Fördelen med detta för slutkunden blir att man med den ökade insikten kan välja att förlägga elkonsumtionen till tider på dygnet då det är billigare vilket förhoppningsvis ger en lägre elräkning från GEAB varje månad/kvartal. För GEABs del så kan det innebära en jämnare utspridd elkonsumtion under dygnet vilket ger ett stabilare elnät, man slipper kanske spikar som t.ex. kl.06:00 då varmvattenberedaren i tusentals hem startar för att värma vatten till morgonduschen eller kl:17:00 när spis och mikrovågsugnar startas för att förbereda kvällsmaten. Det verkar även finnas möjlighet att jämna ut användningen av elnätet genom att lagra överproduktion av vindkraft i stora batterianläggningar (transformatorstationen i Källunge) som reserver till dagar då det blåser mindre. Mer finns att läsa i deras detaljerade rapport på hemsidan.

Hur som helst så skickade jag in min intresseanmälan till GEAB och blev under sommaren kallad till ett möte i Visby innerstad, mötet var till för oss som blivit utvalda till testkunder. Bilderna nedanför var från detta möte.

Mötet började med att VD för GEAB, Jenny Larsson, hälsade oss välkomna och förklarade syftet med projektet och deras vision. Trots regnet så hade mötet lockat fullt med folk och glädjande nog så var det både gamla som unga, män och kvinnor. Informationen som vi fick var som förväntat ganska intetsägande för mig som teknikintresserad, jag snappade upp att de skulle börja installera utrustningen hos oss testkunder under hösten, att projektet skulle hålla på till första kvartalet 2015, och att man kunde få ha kvar utrustningen efter projektet mot en ”smärre kostnad”.

Det intressanta började efter alla föreläsningar, då man fick strosa runt själv, klämma på utrustningen och ställa frågor till teknikerna på plats. Tydligen hade dessa redan kört med utrustningen själva i hemmet ett par månader för att testa av den innan det var dags att börja installera den hos oss som blivit uttagna som testkunder.

Som jag förstod det så kommer GEAB att kontakta oss under hösten för att sedan skicka ut en elektriker som installerar delar av utrustningen (kontaktorn) i våra hem, en del av utrustningen (”datainsamlingsbox”, ”styrplugg”) fick man sätta upp själv. För att det skulle fungera så krävdes det att man hade en Internetuppkoppling och WiFi inom räckhåll för utrustningen. I mitt fall så bör detta inte vara något problem. 😉

Utrustningen som skall installeras består av en ”datainsamlingsbox”(även kallad EnergyWatch) som innehåller en mycket enkel batteridriven (räcker ett år) dator som kopplas till kundens befintliga elmätare för att logga energiförbrukningen. Avläsningen sker genom att en fotodiod (liknande denna) läser av den impulsdiod som finns på moderna elmätare, dioden ger normalt ifrån sig ett kort blinkande ljus 1000 eller 10 000 gånger för varje kilowatt som har förbrukats. Datainsamlingsboxen lagrar den uppmätta energiförbrukningen i minnet och laddar vid jämna mellanrum upp informationen till en server hos GEAB/Vattenfall (”i molnet”). Datainsamlingsboxen och ljusdetektor skulle/fick vi nog installera själva om jag förstod diskussionen rätt.

I samråd med GEABs elektriker så bestämmer man vilken är den största enskilda energikonsumenten på fastigheten, dvs vilken apparat (nedan kallad last) det är som drar mest ström och som man förmodligen vill kunna styra. Det kan t.ex. vara en elpanna, varmvattenberedare, grupp av elradiatorer, osv. Elektrikern installerar sedan en vanlig kontaktor innan denna last och kopplar in en ”styrplugg”(även kallad SmartPlug) i ett vägguttag nära denna last som sedan skall styra kontaktorn. Styrpluggen kan sedan användas till att, med hjälp av kontaktorn, stänga av resp. slå på lasten.

Introduktionstal av Jenny Larsson för projektet Smart Grid Gotland
Introduktionstal av Jenny Larsson för projektet Smart Grid Gotland
Utrustningen som elkunderna skall få i hemmet
Utrustningen som elkunderna skall få i hemmet

Både datainsamlingsboxen och styrpluggen kommunicerar via Wifi mot GEABs servrar på Internet, det är därför viktigt att en accesspunkt finns i närheten och en anslutning mot Internet finns på fastigheten. Kommunikationen sker ALLTID inifrån nätet ut mot Internet, på så vis behöver man inte öppna några portar i kundernas brandväggar/routrar för att kunna kommunicera med utrustningen. Datainsamlingboxen går med jämna mellanrum ut mot GEABs server på Internet och rapporterar insamlade mätvärden och styrpluggen gör det samma för att ta reda på om kontaktorn skall vara öppen eller stängd.

Kunden kan avläsa elförbrukningen via snygga grafer i appar för mobiltelefon/surfplattor (iPhone/Android) eller via webbläsaren på deras dator. Förutom att presentera nuvarande respektive historisk elförbrukning så kommer applikationen att rekommendera att hushållets huvudsakliga last, den som styrs av kontaktorn via styrpluggen, skall kopplas bort vid vissa tidpunkter på dygnet när det är hög last på elnätet och då även ett högt elpris. Det kan t.ex. röra sig om att sin elpanna eller varmvattenberedare kopplas bort en timme kl. 06:00 på morgonen. Men som kund så kan jag alltid via appen eller hemsidan välja att tillåta att lasten skall få vara aktiv under denna tidsperiod om jag så vill, jag kanske behöver varmvatten just då! Appen/hemsidan läser upp och sparar dina inställningar på GEAB-server på Internet, på samma plats som styrpluggen och datainsamlingsboxen sparar och läser upp sin information. På så sätt sker ingen direkt kommunikation mellan appen/hemsidan och utrustningen, all kommunikation sker via en server vilket förenklar installationen hos slutkunden eftersom man normalt kan kommunicera inifrån ut medan brandväggen stoppar kommunikation som har initialiserats utifrån och in.

Man får bara EN styrplugg och EN kontaktor, men fler styrpluggar går att köpa till för en kostnad av cirka 499 kr och fler kontaktorer går att köpa i fackhandeln, dock så går det inte att styra dessa ”styrpluggar” individuellt. Aktiveras den ena så aktiveras alla och omvänt, det var vad teknikerna på mötet sa i alla fall!

I vårt fall kommer kontaktorn förmodligen styra vårt Elomin  III CU elpanna med inbyggd varmvattenberedare, eftersom det är den överlägset största energiförbrukaren vi har i hushållet, i alla fall under vinterhalvåret.

Här kommer lite bilder på hur appen ser ut på en ipad, den körs i demoläge så alla siffror är fabricerade.

IMG_1169
IMG_1172
IMG_1174
IMG_1173
IMG_1171
IMG_1170
IMG_1178
IMG_1177
IMG_1176
IMG_1175