Vädret var så fint idag att vi inte kunde låta bli att montera resten av takbjälklagret. Vi lämnade biten närmast huset för där skall trappan gå upp till övervåningen. Nästa steg blir nog att börja montera mellanväggar och såga ut hål för fönstren.