Idag damp det ner ett e-postmeddelande med ett bindande avtal som man skulle underteckna för att delta i Smart Kund Gotland-projektet (ett delprojekt till Smart Grid Gotland). Tidigare så har jag undertecknat en intresseanmälan för att få delta i projektet, jag har även besökt ett introduktionsevenemang till projektet under Almedalsveckan, men nu var det tydligen dags att skriva under avtalet för att binda sig som testpilot fram till 31 mars 2015.

Det var just inget märkvärdigt med avtalet, det innehöll typ samma information som de tidigare har förmedlat, men kanske lite mer ingående om tariffer och kostnader.

”…prisvariationen blir större genom att elpriset till kund förstärks med 50 % under timmarna kl 06-22 med bibehållet genomsnittspris. Även en vindkompensation ingår och inträffar dagar då extra hög vindproduktion är prognostiserad, dock maximalt 30 dagar per år och 5 dagar per månad, och då sänks elpriset med 15 öre/kWh under timmarna kl 06 till 22.”

Det skall verkligen bli intressant och se om vårt hushåll, som drivs av en elpanna, kommer att spara några pengar på detta eller om det kommer att bli dyrare för oss. I vilket fall som helst så kommer vi nog lära oss mer om vår elförbrukning och kommer att mer aktivt att försöka styra den även efter projektet har avslutats.

Nu skall jag bara skriva under två exemplar och försöka klura ut vem hos GEAB som har befogenheter för att skriva under dessa och hur jag får tag på dom, ett e-postmeddelande har redan skickats till deras kundtjänst med den frågan.

GEAB kommer att hålla öppet hus den 14 januari samt 21 och 22 januari, kanske finns det då någon på plats som kan underteckna avtalet för mig, vi får se.

Det skulle även vara intressant att få veta EXAKT när de kommer att dyka upp för att installera utrustningen i mitt hem. Vi har inte fått några mer precisa uppgifter ännu, jag vill ju börja leka med grejorna nu! 🙂